Kayıtlar

OBİ' de 6. Gün: Dijital Dünyada Ebeveyn Tutumları, Oyun Uygulamaları

Resim
OBİ' de 6. günde, dijital oyunda yetişkin rolüne ve ebeveyn tutumlarına göz attık. Dijital ebeveynin çocukların dijital oyun kullanımındaki sahip olması gereken rolleri dijital okuryazarlık, farkında olma, kontrol, etik ve yenilikçilik olmalıdır.


Dijital teknoloji kullanımında karşımıza çıkan ebeveyn tutumları "Kısıtlayıcı Aracılık", "Aktif Aracılık", " Birlikte Kullanma", "Ebeveyn İzlemesi" dir. Kısıtlayıcı aracı olan ebeveynler dijital kullanım yerini, kullanım süresini ve kullanım biçimini sınırlandıran tutum ve davranışları içermektedir. Aktif aracılık çocuğun medya kullanımıyla ilgili açıklayıcı ve yönlendirici tutumları içeren, çocukla konuşan, çocuğun kişisel bilgileri koruması gerektiğini ve bunu nasıl yapacağını anlatan davranışları içerir. Birlikte kullanım medya kullanımını eğlenme ya da eğitim amaçlı çocukla birlikte kullanmadır. Ebeveyn izlemesi ebeveynin çocuğun girdiği internet sayfalarını denetlemesi, sadece kendisi yanındayk…

OBİ' de 5. Gün: Eğitimde Teknoloji Kullanımı İle İlgili İlkeler ve Storybird

Resim
OBİ' de 5. gün dijital teknolojiye ve dijital teknolojinin eğitimde kullanılmasına yönelik ulusal politikaların, ilkelerin ve standartların eksikliğini tartışarak başladı. Özellikle ulusal teknoloji ve medya standartları ile medya kullanma kılavuzu ile ilgili Türkiye' de yeterli kaynağın olmamasından dolayı, eksikliklerin giderilmesine yönelik bazı ilkeler belirlemeye çalıştık. İçinde yer aldığım grup ile birlikte "Eğitimde Teknoloji Kullanımı ile İlgili İlkeler" in belirlenmesine katkıda bulunmaya çalıştık. Bu doğrultuda belirlediğimiz ilkelerden bazıları şunlar:


Dijital medya ve araçlara ulaşım her çocuğun hakkıdır.Dijital medyaya direnç yerine bilinçli kullanım geliştirilmelidir.Erişimi sağlanan dijital içerikler çocukların gelişimine uygun olmalıdır.Okul öncesi eğitim programı dijital medya- araç kullanımını kapsamalıdır. Sınıflarda teknolojinin etkin kullanımı için öğretmenlerin teknoloji-dijital medya okuryazarı olması için standartlar geliştirilmelidir.

Sunumla…

OBİ' de 4. Gün: Robot Oyunları ve 3D Yazıcı

Resim
OBİ' de 4. güne robotlar eşliğinde başlamak oldukça eğlenceliydi. Jimu robot, Doc robot, Sphero robot gibi okul öncesi dönem çocuklarına tablet aracılığıyla hareket ettirme fırsatı sunan eğitici robot oyunlarını keşfetmek son derece keyifliydi. Bu robot oyunları sayesinde çocuklar yön kavramları, dikkat- konsantrasyon, el-göz koordinasyonu, kodlama, robotu hareket ettirme, hesaplamalı düşünme gibi beceriler kazanabilir.


3D yazıcılar çocukların kendi oyuncaklarını tasarlamasını ve tasarladıkları oyuncaklarını üç boyutlu olarak çıktı almalarını mümkün kılmakta. Bu durum herkesin kendi oyuncağını, hediyesini, bardağını vs. kendine özgü tasarımla yapma fırsatı tanıması açısından oldukça iyi bir fırsat sağlamakta.

3D kalemde bu sürecin başka bir parçası. Özel içeriği sayesinde üç boyutlu çizim yapma ve yapıştırma fırsatı sağlayan bu kalem sınıflarda öğretmenler tarafından eğitim amaçlı olarak kullanılabilir. Özellikle soyut şeyleri somutlaştırmada, görsellik katmada, etkinlik hazırlama…

OBİ' de 3. Gün: Münazara, Osmo Kit, Algoritmik Düşünme

Resim
OBİ' de 3. gün benim en çok sevdiğim bir etkinlik olan münazara etkinliği ile başladı. Geleneksel oyun ve dijital oyunu iki grup eşliğinde tartıştık. Avantajlar ve dezavantajlar açısından her ikiside önemli farkındalıklar kazandırırken, jüri münazara sonucunu her ikisinin eşit olarak dengelenmesine bağlayarak sonlandırdı. Yani eğer çocuk bir günde 1 saat (20' er dakika aralıklarla)  dijital oyun ile oynuyorsa, aynı zamanda 1 saat dijital olmayan (geleneksel) oyun ile oynaması için teşvik edilerek ya da fırsatlar sağlanarak dengeleme yapılabilirmiş.


Güne damgasını vuran başka bir etkinlik eğitim amaçlı yaratılmış ve tablet aracılığıyla oynanabilen dijital eğitim kitleriydi. Bu kitlerin ve oyunların farkı soyut olan tablet oyununun, yansıtıcı bir ayna aparatına ve somut oyuncaklara sahip olmasıydı. Örneğin çocuk tablet üzerinde "Tangram" yaparken, tangramın  parçalarını somut olarak masada birleştiriyor ve tablet ayna aracılığıyla masayı algılayarak çocuğa doğru ya da …

OBİ' de 2. Gün: HoloSkin, ScratchJr

Resim
OBİ' de 2. gün bugünün dijital oyununun geleceğin geleneksel oyunu olacağı fikriyle başladı. Bu fikir dijital oyunun önemini anlamlandırmada, benim için önemli bir farkındalık yarattı. İkinci çarpıcı olan nokta, 10 yıl sonra hangi oyuncakların piyasada olacağı ya da çocukların ne tür oyuncaklarla oynayacaklarını içeren soruydu. Gelecek için bu gün eğer yapay zeka ya da robotları çoktan konuşulmaya başladıysa, hiç kuşkusuz ki bu durum oyuncaklara da yansıyacaktır. O nedenle belki de eğitimciler olarak dijital oyuna daha fazla yer vermek, dijital oyunu eğitim sürecinin içerisine etkili bir şekilde dahil etmek, hatta dijital oyunları kontrol edebilmek adına oyun yaratma sürecinin bir parçası olmak oldukça önem taşımakta.
Biz OBİ' de 2. günde bu soru eşliğinde, gruplara ayrıldık ve artık materyaller ile, 10 yıl sonra çocuklar tarafından oynanabilecek bir oyuncak tasarlamaya başladık. Grup olarak hologram ile farklı seviyelerde istediği yerlere gidebilme özgürlüğü sunan ve çip ile …

OBİ’de 1. Gün: Oyunla Hayallerine Uç !!!!

Resim
OBİ’de ilk gün öğleden sonra oturumlarıyla, Prof. Dr. Belma Tuğrul’un yaratıcı  oyun semineriyle başladı. Birbirinden farklı renkli, yaratıcı ve ilham veren oyunların içinde olmak oldukça keyifliydi. Bir kez daha oyunun yaratma sürecinin kendisi olduğunu deneyimleme fırsatı buldum. Tek bir kağıt ve kalem ile başlayan süreç bir nesne (pipet) aracılığıyla devam etti. 
         Oyunun sadece çocuklarla sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Öğrenme sürecinin içerisine ne kadar oyun dahil olursa hem katılımın, hem eğlencenin hem yaratıcılığın hem de öğrenmenin bir o kadar artacağını düşünüyorum. Dolayısıyla oyunu etkili bir öğrenme aracı olarak, sadece çocuk eğitimlerinde değil, aynı zamanda yetişkin eğitimlerinde de kullanmak gerektiğine dair farkındalıklarım oldu. Oyun dolu bir günün sonunda kuşkusuz ki bolca eğlence ve yaratım vardı.Yaratmanın sınırsızlığının bir kez daha gözler önüne serildiği anlar...